Projek Buku Skrap IT - Tingkatan 4

BUKU SKRAP TEKNOLOGI MAKLUMAT

  1. Lekatkan gambar/lukisan satu set komputer yang lengkap. Kemudian labelkan CPU, Monitor, Papan Kekunci(keyboard), Pemacu Cakera(disk drive), CD-ROM Drive, Speaker, Mikrofon, Tetikus(mouse), AVR(penstabil), Printer(pencetak), Pengimbas(scanner) dan lain-lain.
  2. Senaraikan gambar model komputer. Contoh : Notebook, Laptop, Macintosh, Komputer Peribadi (beberapa contoh).
  3. Senaraikan peranti output (gambar dan labelkan). Contoh : pencetak, pemplot, monitor, speaker.
  4. Senaraikan peranti input (gambar dan labelkan). Contoh : papan kekunci, tetikus, pengimbas, pena cahaya, kayuria/kayu bedik, skrin sentuh, tablet grafik.
  5. Senaraikan storan sekunder (gambar dan labelkan). Contoh : cakera liut (disket-5 1/4 dan 3 1/2 ), cakera keras.

_______________________________________________________________

COPYRIGHT BY ASUGAN PRODUCTIONS 2000. ALL RIGHTS RESERVED.