Latihan Pengukuhan 3 - Tingkatan 4 dan 5

Huraikan dengan lengkap pernyataan dibawah.

  1. Huraikan perkembangan Teknologi Pemprosesan perkataan dan kesannya (baik dan buruknya) terhadap budaya kerja.

  2. Terangkan kegunaan dan fungsi/peranan cantuman mel (mail merge).

  3. Terangkan fungsi dan kegunaan makro dalam Microsoft Excel.

  4. Terangkan kebaikan dan keburukan penggunaan hamparan elektronik dalam budaya kerja (Microsoft Excel).

  5. Huraikan kelebihan dan kekurangan penggunaan grafik dalam menghasilkan persembahan.

  6. Tuliskan kegunaan-kegunaan perisian persembahan.

  7. Senaraikan dua contoh perisian persembahan.

  8. Huraikan dua kelebihan dan dua kelemahan persembahan menggunakan multimedia berbanding teks.

  9. Huraikan dua kelebihan dan dua kelemahan persembahan menggunakan komputer berbanding OHP (overhead projector).

______________________________________________________________

COPYRIGHT BY ASUGAN PRODUCTIONS 2000. ALL RIGHTS RESERVED.